Remanențe ale trecutului în studiul și funcționarea limbii române în postcomunism
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
651 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-03 18:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’272 (3)
Балканские романские языки (1451)
SM ISO690:2012
POPA, Gheorghe. Remanențe ale trecutului în studiul și funcționarea limbii române în postcomunism. In: Philologia, 2019, nr. 5-6(305-306), pp. 80-91. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566690
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Remanențe ale trecutului în studiul și funcționarea limbii române în postcomunism

Remanence of past in the research and the functioning Romanian Language in Postcommunism

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566690
CZU: 811.135.1’272

Pag. 80-91

Popa Gheorghe
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

The article discusses several issues related both to the study of the Romanian language in post-communism and to its functioning in this period: Moldovan-Romanian linguistic identity, language functions, the role of the mentality, using the communist double speak patterns, etc.

În articol se iau în discuție doar unele chestiuni legate atât de studiul limbii române în postcomunism, cât și de funcționarea ei în această perioadă: identitatea lingvală moldo-română, funcțiile limbii, rolul mentalității, valorificarea tiparelor limbii de lemn comuniste etc.

Cuvinte-cheie
gnoseology, function, double speak, mentality, ontology, the principle of antidogmatism,

gnoseologie, funcţie, limbă de lemn, mentalitate, ontologie, principiul antidogmatismului

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-92027</doi_batch_id>
<timestamp>1709538877</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Philologia</full_title>
<issn media_type='print'>18574300</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>5-6(305-306)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Remanențe ale trecutului &icirc;n studiul și funcționarea limbii rom&acirc;ne &icirc;n postcomunism</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Gheorghe</given_name>
<surname>Popa</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>80</first_page>
<last_page>91</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.3566690</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>