Structura externă și instanțele comunicării narative
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
898 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-13 11:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.09 (26)
Литература на балканских романских языках (2128)
SM ISO690:2012
MÎRZAC, Laura. Structura externă și instanțele comunicării narative. In: Philologia, 2019, nr. 5-6(305-306), pp. 40-44. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566678
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Structura externă și instanțele comunicării narative

The external structure and the instances of narrative communication

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3566678
CZU: 821.135.09

Pag. 40-44

Mîrzac Laura
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

In this article we set out to elucidate the main constituent elements of the external structure of narrative communication (author – literary work – reader), as well as the theories centered on the author’s disappearance, reaching the conclusion that they have and continue to have not only followers, but also many opponents, the main argument being: the neglect of the empirical author is equivalent to trying to analyze the effect in the absence of the cause, which proves to be impossible, because the individuality of the author will inevitably leave its mark on the content and expression plans.

În acest articol ne-am propus să elucidăm principalele elemente constitutive ale structurii externe a comunicării narative (autorul – opera – cititorul), precum și a teoriilor centrate pe dispariția autorului, ajungând la concluzia că acestea au avut și continuă să aibă nu doar adepți, ci și numeroși oponenți, argumentul principal fiind următorul: neglijarea autorului empiric este echivalentă cu încercarea de a analiza efectul în absența cauzei, lucru care se arată a fi imposibil, întrucât individualitatea autorului își va lăsa, inevitabil, amprenta asupra planurilor conținutului și expresiei.

Cuvinte-cheie
author, literary work, reader, narrative communication,

autor, operă, cititor, comunicare narativă

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Structura externă și instanțele comunicării narative">
<meta name="citation_author" content="Mîrzac Laura">
<meta name="citation_publication_date" content="2019/01/27">
<meta name="citation_journal_title" content="Philologia">
<meta name="citation_volume" content="305-306">
<meta name="citation_issue" content="5-6">
<meta name="citation_firstpage" content="40">
<meta name="citation_lastpage" content="44">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/40-44_16.pdf">