Evoluţia dilemei empirism şi raţionalism: de la J. Locke la I. Kant
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
217 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-05 18:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
141.1 (6)
Философские системы и концепции (57)
SM ISO690:2012
CUŞCĂ, Valentin. Evoluţia dilemei empirism şi raţionalism: de la J. Locke la I. Kant. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 21, Vol.3, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2019, pp. 138-142. ISBN 978-9975-3370-4-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.3, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Evoluţia dilemei empirism şi raţionalism: de la J. Locke la I. Kant


CZU: 141.1
Pag. 138-142

Cuşcă Valentin
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2020


Rezumat

The article elucidates a segment of the secular evolution of the rationalism-empiricism dilemma. The segment is related to J. Locke's empirical conception of knowledge with its mechanistic borders and I. Kant's dialectical way of overcoming the contradictions between these two styles of logics by elaborating transcendental logic and the concept of synthetic judgement.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-91815</doi_batch_id>
<timestamp>1620600940</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-3370-4-5</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p><em>Evoluţia dilemei empirism şi raţionalism: de la J. Locke la I. Kant</em></p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valentin</given_name>
<surname>Cuşcă</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>138</first_page>
<last_page>142</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>