Recenzie la lucrarea „The Transnistrian conflict files”, responsabil de ediție Eugen STRĂUȚIU, Sibiu, Techno Media, 2017. – 397 p.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
81 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-05 17:05
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie. Recenzie la lucrarea „The Transnistrian conflict files”, responsabil de ediție Eugen STRĂUȚIU, Sibiu, Techno Media, 2017. – 397 p.. In: Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 3-4(39-40), pp. 274-275. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122

Recenzie la lucrarea „The Transnistrian conflict files”, responsabil de ediție Eugen STRĂUȚIU, Sibiu, Techno Media, 2017. – 397 p.


Pag. 274-275

Gamurari Vitalie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2020