Stresul în viața adolescenților
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
253 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-13 12:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.942-053.6+37.015.3 (2)
Психология (1807)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (2304)
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. Stresul în viața adolescenților. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 21, Vol.1, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2019, pp. 22-32. ISBN 978-9975-3370-2-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.1, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Stresul în viața adolescenților


CZU: 159.942-053.6+37.015.3
Pag. 22-32

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2020


Rezumat

Adolescence often brings an increase of stress and pressure, which have a negative impact on physic and mental health with consequences through all life. Adolescents face many stressful situations such as: school tests and exams, the initiation of love relationship and difficult communication with parents. The present article describes the level of stress at adolescents, the perception of stress situations depending on sex and age. It is important that adolescents perceives stress as a natural state and a challenge of modern times, learn and know how to deal with destructive emotions and how to overcome stressful situations.