Influențe și traduceri ale lui Adam Mickiewicz în opera lui Gheorghe Asachi
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
781 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-19 00:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09+821.162.1.09 (1)
Литература на балканских романских языках (2150)
Художественная литература на западнославянских языках (6)
SM ISO690:2012
TABURCEANU, Polina. Influențe și traduceri ale lui Adam Mickiewicz în opera lui Gheorghe Asachi. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: Spiritus loci: interferențe, confluență, rezistență, 10-11 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, Ediţia 13, pp. 187-192. ISBN 978-9975-3289-6-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 10-11 octombrie 2019

Influențe și traduceri ale lui Adam Mickiewicz în opera lui Gheorghe Asachi

CZU: 821.135.1.09+821.162.1.09

Pag. 187-192

Taburceanu Polina
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2020


Rezumat

Articolul este dedicat influenței lui Adam Mickiewicz asupra operei lui Gheorghe Asachi. Se insistă asupra similitudinilor la nivel de subiecte, teme, motive, preluate în opera scriitorului român, dar și asupra modelului folcloric, punctat de coloritul local sau pitorescul autohton.

The article is dedicated to the influence of Adam Mickiewicz on the work of Gheorghe Asachi. It insists on the similarities in terms of topics, themes, motives, taken in the work of the Romanian writer, but also on the folkloric model, punctuated by the local colours or the native picturesque scenery.

Cuvinte-cheie
romantism, mitologie, baladă, motiv, lume fantastică, metamorfoză, influențe, tradiţie,

romance, mythology, ballad, motive, fantasy world, metamorphosis, influences, tradition