Invariant conditions of stability of unperturbed motion governed by critical differential systems s(1, 2, 3)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
310 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-09 15:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.9 (152)
Дифференциальные, интегральные и другие функциональные уравнения. Конечные разности. Вариационное исчисление. Функциональный анализ (151)
SM ISO690:2012
NEAGU, Natalia; ORLOV, Victor; POPA, Mihail. Invariant conditions of stability of unperturbed motion governed by critical differential systems s(1, 2, 3). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 2(90), pp. 137-153. ISSN 1024-7696.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Numărul 2(90) / 2019 / ISSN 1024-7696

Invariant conditions of stability of unperturbed motion governed by critical differential systems s(1, 2, 3)


CZU: 517.9
JEL: 34C14, 34C20, 34D20.
Pag. 137-153

Neagu Natalia1, Orlov Victor12, Popa Mihail2
 
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2020


Rezumat

The center-affine invariant conditions of stability of unperturbed motion governed by critical differential systems s(1, 2, 3) were obtained.

Cuvinte-cheie
Differential systems, stability of unperturbed motion, center-affine comitant and invariant, transvectant

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-91147</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019-12-27</cfResPublDate>
<cfVol>90</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>137</cfStartPage>
<cfISSN>1024-7696</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/91147</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Invariant conditions of stability of unperturbed motion governed by critical differential systems s(1, 2, 3)</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Differential systems; stability of unperturbed motion; center-affine comitant and invariant; transvectant</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The center-affine invariant conditions of stability of unperturbed motion governed by critical differential systems s(1, 2, 3) were obtained.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-45939</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16537</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-652</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-45939</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-45939-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Neagu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16537</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16537-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Orlov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Victor</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-652</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-652-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Popa</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihail</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>