Folosirea exemplelor din culegeri şi modalităţi de ocolire a unor soluţii inexacte
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
620 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-29 05:19
SM ISO690:2012
ZUBAC, Ion. Folosirea exemplelor din culegeri şi modalităţi de ocolire a unor soluţii inexacte. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective, 28-29 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, Vol. 1, pp. 79-84. ISBN 978-9975-76-252-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2018

Folosirea exemplelor din culegeri şi modalităţi de ocolire a unor soluţii inexacte


Pag. 79-84

Zubac Ion
 
Institutul de Fizică Aplicată
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2020


Rezumat

O desfăşurare bună a procesului instructiv-educativ este puternic determinată de îndeplinirea responsabilă a sarcinilor concrete specifice programei preuniversitare. Punerea anumitor probleme caracteristice şi soluţionarea acestora creează noi premise pentru fizică ca disciplină a naturii, dar şi exactă. În articol este discutată situaţia în care se găsesc în prezent unele exemple din culegeri şi posibile modalităţi de ocolire a soluţiilor inexacte cu care se confruntă elevii la şcoală.

A good development of the instructive-educational process is strongly determined by the responsible fulfillment of the tasks specific to the pre-university program. Putting certain characteristic problems and solving them creates new premises for physics as a science of nature, and as an accurate science too. The article discusses the situation in which some selected examples from collections are currently found and possible ways to circumvent inaccurate solutions faced by students at school.

Cuvinte-cheie
rezolvarea exemplelor, soluţii inexacte, ore de fizică, predare-învăţare, probleme aplicative

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-91128</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018</cfResPublDate>
<cfVol>Vol. 1</cfVol>
<cfStartPage>79</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-76-252-6</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/91128</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Folosirea exemplelor din culegeri şi modalităţi de ocolire a unor soluţii inexacte</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>rezolvarea exemplelor; soluţii inexacte; ore de fizică; predare-învăţare; probleme aplicative</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>O desfăşurare bună a procesului instructiv-educativ este puternic determinată de &icirc;ndeplinirea responsabilă a sarcinilor concrete specifice programei preuniversitare. Punerea anumitor probleme caracteristice şi soluţionarea acestora creează noi premise pentru fizică ca disciplină a naturii, dar şi exactă. &Icirc;n articol este discutată situaţia &icirc;n care se găsesc &icirc;n prezent unele exemple din culegeri şi posibile modalităţi de ocolire a soluţiilor inexacte cu care se confruntă elevii la şcoală.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>A good development of the instructive-educational process is strongly determined by the responsible fulfillment of the tasks specific to the pre-university program. Putting certain characteristic problems and solving them creates new premises for physics as a science of nature, and as an accurate science too. The article discusses the situation in which some selected examples from collections are currently found and possible ways to circumvent inaccurate solutions faced by students at school.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-54309</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-54309</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-54309-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Zubac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ion</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>