Violența domestică. Încadrare teoretică și experimentală
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
927 133
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-20 16:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9:343.54/.55 (2)
Психология (1807)
Преступления против общественных устоев, нравственности и семьи (288)
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena; MERLUȘCĂ-CRĂȘMARU, Ana Maria. Violența domestică. Încadrare teoretică și experimentală. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2019, nr. 4(57), pp. 3-19. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Violența domestică. Încadrare teoretică și experimentală

Domestic violence. Theoretical land experimental approach


CZU: 159.9:343.54/.55
Pag. 3-19

Losîi Elena1, Merlușcă-Crășmaru Ana Maria12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 GTL Medical Clinic, Bacău
 
Disponibil în IBN: 30 decembrie 2019


Rezumat

Lucrarea își propune o analiză a violenței în toate tipurile de relații interumane, în special, o abordare complexă a violenței domestice, a agresivității manifestate în familie și încearcă totodată să ofere o predicție despre diferitele statuturi și roluri de victimă. În articol este prezentat un studiu experimental realizat asupra 182 de femei, și care demonstrează că agresivitatea experiențiată și percepută în familia de origine a tinerelor femei este predictor pentru riscul domestic actual, factorii demografici nefiind un criteriu semnificativ, fenomenul violenței domestice putând afecta persoanele indiferent de vârstă, educație, mediu de proveniență. Lucrarea este un semnal de alarmă tras în legătură cu toate formele de abuz manifestate în societatea contemporană, care devin și sunt acceptate ca ”un mod de viață”.

The article presents a careful analysis of violence in all types of human relations. In particular, article describes a complex approach of domestic violence and aggression that manifests in the family and gives a prediction about the different victim statuses and roles. An experimental research on 182 women was realized. The obtained results shows that the experienced and perceived aggression in family of young women is a predictor for a current domestic risk, the demographic factors is not an important criterion and the phenomenon of domestic violence can affect people regardless of ages, education, and environment origin. The work is an alarm signal that all forms of abuse that are characteristic for modern society become and are accepted as „a way of life”.

Cuvinte-cheie
agresivitate, violenţă domestică, victimă, predicţie,

aggressiveness, domestic violence, victim prediction