Filosofia „noii spiritualități” în gândirea românească interbelică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1103 37
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-04 19:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
130.2(498)(091) (2)
Философия духа. Метафизика духовной жизни (179)
SM ISO690:2012
BOBÂNĂ, Gheorghe. Filosofia „noii spiritualități” în gândirea românească interbelică. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2019, nr. 3(181), pp. 176-185. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294

Filosofia „noii spiritualități” în gândirea românească interbelică

The philosophy of „the new spiritualities” in the Romanian interwar thinking

CZU: 130.2(498)(091)

Pag. 176-185

Bobână Gheorghe
 
Institutul de Istorie
 
 
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2019


Rezumat

Conceptul de spiritualitate în genere și de spiritualiutate românească în special ocupă un loc important în gândirea filosofică românească din perioada interbelică. El devine o preocupare atât a generației de gânditori care debutează la începutul sec. XX, îndeosebi a lui C. Rădulescu-Motru, cât și a tinerei generații care se manifestă activ în deceniile trei și partu. În concepția lui C. Rădulescu-Motru, spiritualitatea este un complexul de idei și sentimente prin care societatea unei epoci își justifi că credinţa într-o ordine perfectă și eternă. Conceptul „noua spiritualite” este refl ectat plenar într-un șir de articole ale lui Mircea Vulcănescu, care evidențiază câteva aspecte ale spiritualității, iar în dependență de aceasta și diverse orientări ale tinerei intelectualități românești din perioada interbelică.

The concept of spirituality in general and Romanian spirituality, in particular, occupies an important place in the Romanian philosophical thinking of the interwar period. It becomes the main focus of the generation of thinkers from the beginning of the 20th century, especially of C. Rădulescu-Motru, as well as of the young generation, which is actively manifested in the third and the fourth decades. In C. Rădulescu-Motru’s conception, spirituality is a complex of ideas and feelings by which the society of an age justifies its faith in a perfect and eternal order. The concept of „the new spirituality” is reflected in a series of articles by Mircea Vulcănescu, which highlight some aspects of spirituality and depending on, some various orientations of the young Romanian intellectuals from the interwar period.

Cuvinte-cheie
spiritualitate, generaţie, conştiinţă, identitate, determinism, activism, istorism,

spirituality, generation, consciousness, identity, determinism, activism, historism