Manifestarea agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
385 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-15 13:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7:616.89-008.444.9 (1)
Психология (1807)
Психиатрия. Психопатология. Психические (душевные) болезни. Психозы (113)
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. Manifestarea agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural. In: Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ediția 8, 12 octombrie 2018, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 226-232. ISBN 978-9975-50-235-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2018

Manifestarea agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural


CZU: 159.922.7:616.89-008.444.9
Pag. 226-232

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2019


Rezumat

This article brings forward an actual problem for our society: aggressiveness. Last years aggressiveness is studied by researches from different areas. Our article demonstrates that the structure of aggressive behavior depends on gender and age. The manifestation of aggressive behavior differs from on age to another. As physical force is increasing in preadolescence aggressive behavior can become more severe. Nowadays the increasing number of the disintegrated families, the insufficient affectivity from pa-rents, the freedom education have an impact on preadolescents personality and can influence the appea-rance of hostility and aggressiveness. Preadolescence is the age of numerous changes and transition to ma-turity this explains that aggressiveness is an answer of preadolescent to various difficulties that preado-lescents deal with. The types of aggressive behavior depend on gender and preadolescents background.

Cuvinte-cheie
aggressive behavior, physical aggression, verbal aggression, negativity, irritability, suspicion