Comparative analysis of the external trade of the Republic of Moldova with the european union and euroasian economic union
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
845 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-04 20:15
SM ISO690:2012
CRUDU, Rodica. Comparative analysis of the external trade of the Republic of Moldova with the european union and euroasian economic union. In: Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători , Ed. Ediţia a XVII-a, 24-25 aprilie 2019, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2019, Ediţia 17, pp. 144-147. ISBN 978-9975-75-961-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17, 2019
Conferința "Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători"
Ediţia a XVII-a, Chişinău, Moldova, 24-25 aprilie 2019

Comparative analysis of the external trade of the Republic of Moldova with the european union and euroasian economic union

Analiza comparativă a comerţului exterior al Republicii Moldova cu uniunea europeană şi uniunea economică euroasiatică

JEL: P45, P51

Pag. 144-147

Crudu Rodica
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2019


Rezumat

Odată cu evoluţia comerţului exterior al tânărului stat – Republica Moldova apare necesitatea de a monitoriza şi actualiza datele acestui sector cu un ulterior studiu eferent care, implicând unii indicatori de comerţ exterior şi cu ajutorul unor metode de cercetare precum deducţia, analiza şi sinteza datelor în baza surselor consultate, are drept scop de a schiţa o imagine clară a relaţiilor dintre R. Moldova şi pieţele externe: UE şi UEE, prin prisma produselor exportate, şi ca într-un final să demostreze pe baza fluxului de comerţ exterior că orientarea acestuia se execută accelerat în special spre UE.

Cuvinte-cheie
comerţ exterior, export, Piaţă externă, avantaj comparativ