Effect of millimeter radiation on cucumber seeds (Cucumis Sativus L.) Under the conditions of ex situ conservation
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
1089 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-17 16:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.63:631.531.01 (1)
Овощеводство и декоративное садоводство (693)
Агротехника (1214)
SM ISO690:2012
KORLATEANU, L.. Effect of millimeter radiation on cucumber seeds (Cucumis Sativus L.) Under the conditions of ex situ conservation. In: Agronomie şi agroecologie, 1 ianuarie 2018, Chişinău. Chişinău: Centrul editorial UASM, 2018, Vol.52(1), pp. 321-324. ISBN 978-.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1), 2018
Simpozionul "„85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2018

Effect of millimeter radiation on cucumber seeds (Cucumis Sativus L.) Under the conditions of ex situ conservation

CZU: 635.63:631.531.01

Pag. 321-324

Korlateanu L.
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2019


Rezumat

Prelucrarea seminţelor de castraveţi, păstrate timp îndelungat în banca de gene, cu unde milimetrice (lungimea de undă 5,6 mm, densitatea puterii de 6,6 mWt/cm2, expoziţia de aplicare 2, 8, 30 min) a scos în evidenţă un efect de stimulare a parametrilor morfofiziologici (energiei germinative şi germinaţiei seminţelor, lungimii rădăcioarelor plantulelor, biomasei proaspete şi uscate) şi celor biochimici (activităţii enzimei peroxidaza). Utilizarea concomitentă a iradierii milimetrice şi a temperaturii suboptimale (+2...+4оC) asupra seminţelor de castraveţi conservate ex situ a demonstrat efectele protectoare şi reparative ale undelor milimetrice, fapt ce permite a le recomanda pentru mărirea viabilităţii seminţelor de castraveţi după depozitarea lor de lungă durată în băncile de gene vegetale.

Cuvinte-cheie
castravete, unde milimetrice, temperatura joasă, energia germinativă, germinaţia, peroxidază