Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizi F4 - F5 de Salvia Sclarea L.
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
784 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-17 16:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.811:631.527.5 (1)
Эфиромасличные растения. Ароматические, пряные, масличные, красильные, дубильные, лекарственные растения (419)
Агротехника (1189)
SM ISO690:2012
COTELEA, Ludmila, GONCEARIUC, Maria, BALMUŞ, Zinaida, BUTNARAŞ, Violeta, MAŞCOVŢEVA, Svetlana, BOTNARENCO, Pantelimon. Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizi F4 - F5 de Salvia Sclarea L.. In: Agronomie şi agroecologie, 1 ianuarie 2018, Chişinău. Chişinău: Centrul editorial UASM, 2018, Vol.52(1), pp. 317-321. ISBN 978-.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1), 2018
Simpozionul "„85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2018

Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizi F4 - F5 de Salvia Sclarea L.

CZU: 633.811:631.527.5

Pag. 317-321

Cotelea Ludmila, Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana, Botnarenco Pantelimon
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2019


Rezumat

In this work are present the results obtained in creation of perspective hybrid genotypes, the evaluation of their quantitative characteristics and variability. As a result of investigations, we can conclude that through the hybridization can be created an important and valuable initial breeding material for creating of perspective varieties. Most of the characters in the studied hybrids are quite constant, because the coefficient of variation is relatively small.

Cuvinte-cheie
Salvia sclarea L., genotype, Hybrid, quantitative characters, essential oil, variability, Productivity

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-89512</doi_batch_id>
<timestamp>1708662196</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Agronomie şi agroecologie</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<isbn>978-</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizi F4 - F5 de Salvia Sclarea L.</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Cotelea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Gonceariuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Zinaida</given_name>
<surname>Balmuş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Violeta</given_name>
<surname>Butnaraş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Svetlana</given_name>
<surname>Maşcovţeva</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Pantelimon</given_name>
<surname>Botnarenco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>317</first_page>
<last_page>321</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>