Rolul inovațiilor tehnologice în evoluția piețelor financiare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
430 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-10 03:32
SM ISO690:2012
BILOOCAIA, Svetlana, TOFAN, Nicoleta, NACLADA, Maria. Rolul inovațiilor tehnologice în evoluția piețelor financiare. In: Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători : Culegere de articole selective, Ed. Ediţia a XVII-a, 24-25 aprilie 2019, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2019, Ediţia 17, pp. 331-337. ISBN 978-9975-75-962-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17, 2019
Conferința "Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători"
Ediţia a XVII-a, Chişinău, Moldova, 24-25 aprilie 2019

Rolul inovațiilor tehnologice în evoluția piețelor financiare

JEL: F21, G1, O33

Pag. 331-337

Biloocaia Svetlana, Tofan Nicoleta, Naclada Maria
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2019


Rezumat

Trăsătura dominantă a sistemului financiar modern este ritmul înalt de dezvoltare și apariție a inovațiilor, atât din punct de vedere al numărului lor, cât și valoarea acestora. Astfel, este important să analizăm influența acestora asupra sistemului financiar. Scopul acestei cercetări este de a examina tendințele-cheie globale ale tehnologiilor și inovațiilor de pe piețele financiare, pentru a găsi oportunități și strategii care ar putea fi implementate pe piața financiară a Republicii Moldova.  

Cuvinte-cheie
inovații tehnologice, piaţa financiară, dezvoltare, tendinţe, inteligenţă artificială

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-89203</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019</cfResPublDate>
<cfVol>Ediţia 17</cfVol>
<cfStartPage>331</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-75-962-5</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/89203</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Rolul inovațiilor tehnologice &icirc;n evoluția piețelor financiare</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>inovații tehnologice; piaţa financiară; dezvoltare; tendinţe; inteligenţă artificială</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Trăsătura dominantă a sistemului financiar modern este ritmul &icirc;nalt de dezvoltare și apariție a inovațiilor, at&acirc;t din punct de vedere al numărului lor, c&acirc;t și valoarea acestora. Astfel, este important să analizăm influența acestora asupra sistemului financiar. Scopul acestei cercetări este de a examina tendințele-cheie globale ale tehnologiilor și inovațiilor de pe piețele financiare, pentru a găsi oportunități și strategii care ar putea fi implementate pe piața financiară a Republicii Moldova. &nbsp;</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-22238</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-56324</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-70552</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-22238</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-22238-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Билоокая</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Светлана</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-56324</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-56324-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Tofan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Nicoleta</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-70552</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-70552-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Naclada</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Maria</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>