Balisa, a colony of Bessarabians in Brazil. The immigrants who followed the coffee route and the railways
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
792 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-07 05:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.74(478:815.6)”1920-1930” (1)
Демография (757)
SM ISO690:2012
LOZOVANU, Dorin, HUGO S. SOUZA, Victor. Balisa, a colony of Bessarabians in Brazil. The immigrants who followed the coffee route and the railways. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2019, nr. 1(7), pp. 98-106. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.98-106
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Balisa, a colony of Bessarabians in Brazil. The immigrants who followed the coffee route and the railways

Balisa, o colonie de basarabeni în Brazilia. Imigranții care au urmat ruta cafelei și a căilor ferate.

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v7i1.98-106
CZU: 314.74(478:815.6)”1920-1930”

Pag. 98-106

Lozovanu Dorin12, Hugo S. Souza Victor3
 
1 Institute of Ecology and Geography,
2 National Museum of Ethnography and Natural History ,
3 University Center of Adamantina- UNIFAI, Sao Paolo
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2019


Rezumat

The migration processes took place in all periods, including for the territory of Moldova / Bessarabia. An interesting and less well-known episode may be the emigration of the Bessarabians to Brazil in the 1920s-1930s. It is estimated that over 10 thousand people from Bessarabia was left overseas to Brazil, settled in the state of Sao Paolo in particular. After a long trip, through the Czechia and Germany or Italy, these Bessarabians arrived in completly new environment and must adapt to climatic, natural and social conditions. One of the most compact settlements of the Bessarabians in Brazil was Balisa, an agricultural colony with the majority of Bessarabians. Most emigrants from the territory of Moldova were of Bulgarian, Gagauz, Russian, Ukrainian or German ethnicity. The historicalgeographical identity of the Bessarabians is maintained until the present day, traditions, cuisine and memory of the origin still play an identity role for Bessarabians in Brazil.

Procesele migraționale au avut loc în toate perioadele, inclusiv pentru teritoriul Moldovei / Basarabiei. Un epizod interesant și mai puțin cunoscut îl reprezintă emigrarea basarabenilor în Brazilia în anii 1920-1930. Se estimează peste 10 mii de persoane originare din Basarabia au plecat atunci peste ocean în Brazilia, stabilindu-se în statul Sao Paolo în special. După o călătorie îndelungată, prin Cehia și Germania sau Italia, acești basarabeni au trebuit să se adapteze unor noi condiții climatice, naturale și sociale. Una dintre cele mai compacte așezări ale basarabenilor în Brazilia a fost Balisa, o colonia agricolă cu majoritate basarabeană. Majoritatea acestor emigranți originari din teritoriul Moldovei erau de etnie bulgară, găgăuză, rusă, ucraineană sau germană. Identitatea istorico-geografică de basarabeni s-a menținut până în prezent la mulți, tradițiile, bucătăria și memoria originii marcând populația acestei regiuni din Brazilia

Cuvinte-cheie
Balisa, Bessarabians, Brazil, coffee, immigration,

Balisa, basarabeni, Brazilia, cafea, migraţie