Profilul absolventului în contextul noii generaţii de curricula, aria Limbă şi comunicare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
221 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-08 18:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091:811 (4)
Организация обучения (116)
Языки (1705)
SM ISO690:2012
GRÎU, Natalia. Profilul absolventului în contextul noii generaţii de curricula, aria Limbă şi comunicare. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2019, nr. 4-5(116-117), pp. 36-39. ISSN 1810-6455.
10.5281/zenodo.3525205
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455

Profilul absolventului în contextul noii generaţii de curricula, aria Limbă şi comunicare

The Graduate Profile in the Context of the New Generation of Curricula (the Language and Communication Area


CZU: 37.091:811
DOI: 10.5281/zenodo.3525205
Pag. 36-39

Grîu Natalia
 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2019


Rezumat

Articolul realizează o scurtă radiografie a etapei premergătoare elaborării curricula ediţia 2018-2019 şi stabileşte cele mai importante elemente de noutate, la nivelul ariei Limbă şi comunicare. De asemenea, descrie aspectele relevante ale sistemului de competenţe urmărite în cadrul ariei, în vederea definirii profilului absolventului.

The article does a brief analysis of the stage preceding the elaboration of the 2018-2019 National Curriculum and establishes the most important elements of novelty in the Language and Communication area. It also describes the relevant aspects of the competency system pursued in the area in order to define the graduate profile.

Cuvinte-cheie
educaţie, curriculum, aria limbă şi comunicare, profilul absolventului, competențe, limba română, limba maternă, limbă străină,

education, curriculum, the Language and Communication area, graduate profile, skills, Romanian, mother tongue, foreign language