Influenţa regulatorului de creştere pe bază de ANA asupra productivităţii plantaţiei de cireş de soiul Regina
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
448 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-03 13:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.232:631.811.98 (3)
Косточковые плодовые культуры, общие вопросы. Prunus, включая Armeniaca, Cerasus, Persica (144)
Удобрения. Стимуляция роста растений. Внесение удобрений. Ростовые вещества (305)
SM ISO690:2012
PEŞTEANU, Ananie; BALAN, Valerian; VĂMĂŞESCU, Sergiu; IVANOV, Igor; LOZAN, Andrei. Influenţa regulatorului de creştere pe bază de ANA asupra productivităţii plantaţiei de cireş de soiul Regina. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 47, 1-2 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 90-95. ISBN 978-9975-64-296-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47, 2018
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2018

Influenţa regulatorului de creştere pe bază de ANA asupra productivităţii plantaţiei de cireş de soiul Regina

CZU: 634.232:631.811.98

Pag. 90-95

Peşteanu Ananie, Balan Valerian, Vămăşescu Sergiu, Ivanov Igor, Lozan Andrei
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2019


Rezumat

The experimental plot it was placed in the orchard “„Vindex-Agro” Ltd. founded in 2012 year. The study subject of the experience was Regina cherry variety grafted on Gisela 6. The trees were trained as spindle system. The distance of plantation is 4.0 x 2.0 m. The research was conducted during the period of 2016 year. To study fruit setting, fruit production and its quality were experimented the following variants of treatment: 1. Control – without treatment; 2. Stimolante 66 f – 0.2 l/ha;3. Stimolante 66 f – 0.3 l/ha. Active ingredient of Stimolante 66 f is ANA (0,01 g/l) and solution of microelements (0,11 g/l). Grow regulator Stimolante 66 f were sprayed in two periods. It was established that the setting degree, average of fruits, fruit production and its qualityincrease when treating with growth regulators Stimolante 66 in dose of 0.3 l/ha in two periods: the first at the beginning of bloom and the second - after the fall of the petals.

Cuvinte-cheie
Cherry, Growth regulator, setting, production, Quality