Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
157 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372 (271)
Воспитание. Обучение. Образование (6545)
SM ISO690:2012
CALAPOD, Valeria. Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 2(16), pp. 153-159. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar

Professional competence of the teaching staff - a decisive condition for the implementation of the curriculum


CZU: 372
Pag. 153-159

Calapod Valeria
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 25 octombrie 2019


Rezumat

În acest articol se analizează conceptul de competență în general și conceptul de competență profesională a cadrului didactic în special. Dezvoltarea competențelor profesionale reprezintă un proces continuu, care începe cu formarea inițială și se continuă pe parcursul exercitării profesiei, prin integrarea experienței profesionale directe, dar și prin demersuri specifice de formare continuă realizate atât în cadrul unor instituții specializate cât și prin autoperfecționare. Investigația efectuată prezintă un exemplu de manifestare a competențelor cadrelor didactice privind evaluarea activității elevilor.

This article analyzes the concept of competence in general and the concept of professional competence of the teacher in particular. Developing professional skills is a continuous process that begins with initial training and continues during the exercise of the profession, through the integration of direct professional experience, as well as through specific training courses carried out both within specialized institutions and through self - improvement. The conducted investigation presents an example of teachers' competences in evaluating student activity.

Cuvinte-cheie
competenţă, competențe didactice, curriculum, calitatea educaţiei, evaluare, randament școlar, metode de evaluare,

competence, didactic competences, curriculum, quality of education, evaluation, school performance, evaluation methods