Cadru didactic universitar ca cercetător
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
166 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-03 12:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.225 (2)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (1328)
SM ISO690:2012
SILISTRARU, Nicolae; BOSTAN, Galina. Cadru didactic universitar ca cercetător. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 2(16), pp. 23-31. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Cadru didactic universitar ca cercetător

University lecturer as a researcher


CZU: 378.225
Pag. 23-31

Silistraru Nicolae, Bostan Galina
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 24 octombrie 2019


Rezumat

Cercetarea științifică reprezintă un domeniu important și o componentă esențială a sistemului de învățământ superior. Prin cercetare se produc cunoștințe noi care stau la baza dezvoltării învățământului și a societății în genere. Asigurarea științifică și metodologică a funcționării și modernizării învățământului apare ca o condiție prioritară și o necesitate vitală.

Scientific research represent an important field and an essential component of high educational system. Through research is produced new knowledge, which stay on the base of the educations and society development. The scientific and methodological assurance of the function and modernization of the education appear like a priority condition and a vital necessity.

Cuvinte-cheie
cercetarea ştiinţifică, învăţământ superior, competențe pedagogice,

scientific research, higher education, pedagogical skills