Economia neobservată în complexul industriei constructoare de maşini
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
663 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-19 13:37
SM ISO690:2012
GANCIUCOV, Valentina. Economia neobservată în complexul industriei constructoare de maşini. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : bunăstare și incluziune socială, Ed. 14, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2019, Ediția 14, Vol.1, pp. 101-105. ISBN 978-9975-3305-6-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1, 2019
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
14, Chișinău, Moldova, 10-11 octombrie 2019

Economia neobservată în complexul industriei constructoare de maşini

JEL: C67, D57

Pag. 101-105

Ganciucov Valentina
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2019


Rezumat

Industria constructoare de mașini a Republicii Moldova înzestrată cu echipament învechit necesită investiții majore. Ca să devină mai atrăgătoare pentru investitorii străini, ramura dată trebuie să devină mai transparentă, însă cercetările efectuate au arătat că elemente ale economiei tenebre persistă. Scopul principal al cercetărilor este evaluarea economiei neobservate în complexul industriei constructoare de mașini. Metoda aplica este metoda „input-output”. Cercetările efectuate sau finalizat cu depistarea elementelor economiei tenebre și estimarea pierderilor bugetului de stat.

The machine building industry of the Republic of Moldova endowed with outdated equipment requires major investments. To make it more attractive to foreign investors, this branch must become more transparent, but research has shown that elements of the shadow economy persist. The main purpose of the research is to evaluate the non-observed economy in the branch of machine building industry. The "input-output" method was applied. The results of research are the detection of the elements of the dark economy and the estimation of the losses of the state budget.

Cuvinte-cheie
industria constructoare de mașini, economia neobservată, balanţa interramurală, utilizări, resurse, Republica Moldova,

machine building industry, the non-observed economy, interbranch balance, uses, Resources, the Republic of Moldova