On translating the aural imagery in  Edgar Allan Poe’s the Raven
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1508 91
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-12 20:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.111(73).09+811.111'255.4'38 (1)
Художественная литература на английском языке (126)
Английский язык (700)
SM ISO690:2012
COLODEEVA, Liliana, LEON, Silvia. On translating the aural imagery in  Edgar Allan Poe’s the Raven. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”, 2018, nr. 2(8), pp. 92-104. ISSN 2345-1866.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Numărul 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904

On translating the aural imagery in  Edgar Allan Poe’s the Raven

Traducerea imaginii artistice în opera lui  Edgar Allan Poe Corbul

CZU: 821.111(73).09+811.111'255.4'38

Pag. 92-104

Colodeeva Liliana1, Leon Silvia2
 
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
 
 
Disponibil în IBN: 20 octombrie 2019


Rezumat

The famous poem by Edgar Allan Poe, The Raven, abounds in aural imagery, that is, alliteration, consonance, assonance, internal rhyme, and repetition. The sound devices used give the poem a faithful aural image and make the reader dive inside it. It has to be underlined that not all kinds of figurative language rely exclusively upon the pictures they create in the mind of readers; there are multifold devices which count on the effect they produce on the reader’s ear. Many writers use aural imagery in their works as a technique which allows them to achieve the greatest emotional and perceptive impact on the reader; Poe is one of them. The present article tackles in detail the pragmatic and linguistic aspects of translation and the challenges of translating prosodic features in the poem The Raven into the Romanian language. The study delineates the Romanian versions of The Raven proposed by Mihu Dragomir, Petre Solomon, and Ștefan Augustin Doinaș.

Celebrul poem „Corbul” de Edgar Allan Poe abundă în imaginile artistice, cum ar fi alliterația, consonanța, asonanța, rima interioară și repetiția. Figurile de stil fonetice utilizate în poezie îi dau o imagine fonetică irepetabilă și îl fac pe cititor să o simtă în profunzime. Trebuie subliniat faptul că nu toate tipurile de limbaj figurativ se bazează exclusiv pe imaginile pe care le creează în mintea cititorului; există figuri de stil multidimensionale care se bazează pe efectul pe care acestea îl produc în mintea cititorului. Mulți scriitori folosesc imaginile auditive în lucrările lor ca o tehnică care le permite să obțină un impact emoțional major asupra cititorului; Poe este un asemenea poet. Lucrarea își propune o analiză detaliată a figurilor de stil fonetice utilizate în poemul „The Raven”/ „Corbul” de E. A. Poe, în versiunea românească. Traducerile analizate prezintă variante românești propuse de Mihu Dragomir, Petre Solomon și Ștefan Augustin Doinaș.

Cuvinte-cheie
prosody, aural imagery, sound devices, repetition, poetry translation,

prosodie, imagini artistice, figuri de stil fonetice, repetiție, traducere de poezie