Caracteristici ale adolescenților predispozante spre mobbing
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
822 34
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-31 12:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (1076)
Социальная психология (1003)
SM ISO690:2012
BICAN, Ovidiu-Laurențiu. Caracteristici ale adolescenților predispozante spre mobbing. In: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences, Ed. 9, 6-7 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău, 2018: "Print-Caro" SRL, 2018, Ediția 9, pp. 156-165. ISBN 978-9975-3277-5-6..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9, 2018
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
9, Chişinău, Moldova, 6-7 decembrie 2018

Caracteristici ale adolescenților predispozante spre mobbing

Characteristics of adolescents predisposed to mobbing

CZU: 316.6

Pag. 156-165

Bican Ovidiu-Laurențiu
 
 
 
Disponibil în IBN: 3 octombrie 2019


Rezumat

În articol sunt analizate cauzele mobbingului în mediul adolescenților. Sunt prezentate diverse abordări teoretice – frustrare-agresivitate, învățare socială a agresivității, agresivitatea ca pulsiune a inconștientului, ori ca rezultat al acțiunii stimulilor sociali negativi. Analiza agresivității adolescenților și a caracteristicilor care îi predispun spre mobbing este realizată din perspectiva influențelor agenților sociali: familie, școală, mediul semenilor, mass-media.

The article analyzes the causes of mobbing in the adolescent environment. Various theoretical approaches are presented – frustration-aggression, social learning of aggression, aggression as a pulse of the unconscious, or as a result of the action of negative social stimuli. The analysis of the aggressiveness of adolescents and their characteristics that predispose them to mobbing is made from the perspective of the influences of social agents: family, school, environment of peers, media.

Cuvinte-cheie
agresivitate, agresiune, mobbing, adolescenta, frustrare, agresor, victimă, violență școlară,

aggression, aggressiveness, mobbing, adolescence, frustration, aggressor, victim, school violence