Interpretări psihologice ale creativității și stimularea creativității în clasele primare
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
264 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-23 08:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.954.4:373.3 (1)
Психология (1807)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (1004)
SM ISO690:2012
ROTARU, Ramona Elena. Interpretări psihologice ale creativității și stimularea creativității în clasele primare. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2019, nr. 5(125), pp. 134-138. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Interpretări psihologice ale creativității și stimularea creativității în clasele primare

Psychological interpretations of creativity and  creativity stimulation in primary classes


CZU: 159.954.4:373.3
Pag. 134-138

Rotaru Ramona Elena
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 octombrie 2019


Rezumat

Creativitatea este considerată de foarte mult timp un fenomen extraordinar și original. În zilele noastre, creativitatea pare să fie o nevoie socială, devenind o problemă de cercetare progresivă. Pe lângă faptul că termenul creativitate repre-zintă un subiect abordat controversat de către numeroși cercetători, în articol vor fi prezentate câteva interpretări psihologice ale creativității și importanța stimulării creative în clasele primare. În plus, stimularea creativității este aplicată copiilor din școala primară și este influențată de potențialul creativ. Creativitatea este ceva ce putem descoperi la fiecare copil, nu doar la cei care sunt inteligenți sau talentați.

Creativity has been for a long time considered a tremendous phenomenon. Nowadays, creativity seems to be a social need, becoming progressively a self-standing research issue. Besides the fact that the concept of creativity represents a controversial topic for many researchers, the current article will present a few psychological interpretations of creativity and the importance of creative stimulation in primary classes. Furthermore, the stimulation of creativity is applied to the primary school children and it is influenced by the creative potential. Creativity is something we can discover in every child, not only just at those who are intelligent or gifted ones.

Cuvinte-cheie
creativitate, stimularea creativității, potenţial creativ, originalitate, inteligenţă, elevi, clase primare,

creativity, creativity stimulation, creative potential, originality, intelligence, pupils, primary classes