Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
54 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.48(478) (29)
Туризм. Экономика туризма (199)
SM ISO690:2012
BETIVU, Danaia. Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova. In: Administrarea Publică. 2019, nr. 3(103), pp. 160-164. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489

Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova

Current state of fluvial tourism in the Republic of Moldova

Нынешнее состояние речного туризма в Республике Молдова


CZU: 338.48(478)
Pag. 160-164

Betivu Danaia
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 septembrie 2019


Rezumat

River tourism is an efficient alternative of the river network valorization, even of those that are abandoned. The Republic of Moldova has a rich river network with a length of about 16,000 km, of which only two rivers are navigable for a total length of 561 km. An alternative of the river valorization in the Republic of Moldova is imperative. In this paper, the current state of fluvial tourism development in the Republic of Moldova is studied and the main tourist attractions in the riparian areas, the tourist infrastructure and products of the river tourism on the territory of the Republic of Moldova are determined.

Turismul fluvial este o alternativă eficientă de valorificare a rețelelor fluviale, chiar și a celor abandonate. Republica Moldova are o rețea fluvială bogată cu o lungime de aproximativ 16.000 km, dintre care numai două râuri sunt navigabile pentru o lungime totală de 561 km. O alternativă de valorificare a râurilor din Republica Moldova este imperativă. În această lucrare a fost studiat stadiul actual al dezvoltării turismului fluvial în Republica Moldova și au fost determinate principalele atracții turistice din zonele riverane, infrastructura turistică și produsele turismului fluvial pe teritoriul Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie
river tourism, Republic of Moldova, river excursions, rivers, touristic patrimony,

turism fluvial, Republica Moldova, excursii fluviale, râuri, patrimoniul turistic