Studii la masterat: provocări și oportunități
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
356 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-07 12:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-83:378.1 (1)
Литература на балканских романских языках (1736)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (1956)
SM ISO690:2012
POVESTCA, Lilia. Studii la masterat: provocări și oportunități. In: Magazin bibliologic. 2019, nr. 1-2, pp. 122-124. ISSN 1857-1476.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 1-2 / 2019 / ISSN 1857-1476

Studii la masterat: provocări și oportunități

Master’s studies: challenges and opportunities

CZU: 821.135.1-83:378.1

Pag. 122-124

Povestca Lilia
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2019


Rezumat

Articolul reflectă opinia absolventei Programului „Managementul instituției infodocumentare” din cadrul Universității de Stat din Moldova. Autorul se axează pe promovarea oportunităților și provocărilor, oferite de studiile în domeniu la ciclul II, Masterat, în activitatea profesională și personală.

The article reflects the opinion of a graduate of the "Management of the Infodocumentary Institution" program of the State University of Moldova. Author focuses on promotion of opportunities and challenges offered by studies in the field, Cycle II Master's Degree, in professional and personal activity.

Cuvinte-cheie
masterat, dezvoltare profesională, studii universitare,

Master's degree, professional develop-ment, university studies.