Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
593 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-31 14:42
SM ISO690:2012
ELISEEV, Serghei, ELISOVETSKAYA , Dina, CRISTMAN, Diana. Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională, Ed. ediția a IV-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2016, Ediţia IV-a, p. 78.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia IV-a, 2016
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
ediția a IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops


Pag. 78-78

Eliseev Serghei, Elisovetskaya Dina, Cristman Diana
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
 
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

-

Cuvinte-cheie
-

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Eliseev, S.E.</dc:creator>
<dc:creator>Elisoveţcaia, D.S.</dc:creator>
<dc:creator>Cristman, D.M.</dc:creator>
<dc:date>2016</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>-</p></dc:description>
<dc:source>Biotehnologii avansate – realizări şi perspective (Ediţia IV-a) 78-78</dc:source>
<dc:subject>-</dc:subject>
<dc:title>Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>