Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
592 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-31 14:42
SM ISO690:2012
ELISEEV, Serghei, ELISOVETSKAYA , Dina, CRISTMAN, Diana. Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională, Ed. ediția a IV-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2016, Ediţia IV-a, p. 78.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia IV-a, 2016
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
ediția a IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops


Pag. 78-78

Eliseev Serghei, Elisovetskaya Dina, Cristman Diana
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
 
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

-

Cuvinte-cheie
-

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-83790</doi_batch_id>
<timestamp>1713612315</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Biotehnologii avansate – realizări şi perspective</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Serghei</given_name>
<surname>Eliseev</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Dina</given_name>
<surname>Elisoveţcaia</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Diana</given_name>
<surname>Cristman</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>78</first_page>
<last_page>78</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>