Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
594 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-31 14:42
SM ISO690:2012
ELISEEV, Serghei, ELISOVETSKAYA , Dina, CRISTMAN, Diana. Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională, Ed. ediția a IV-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2016, Ediţia IV-a, p. 78.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia IV-a, 2016
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
ediția a IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops


Pag. 78-78

Eliseev Serghei, Elisovetskaya Dina, Cristman Diana
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
 
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

-

Cuvinte-cheie
-

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-83790</cfResPublId>
<cfResPublDate>2016</cfResPublDate>
<cfVol>Ediţia IV-a</cfVol>
<cfStartPage>78</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/83790</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>-</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>-</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12798</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-15891</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-23868</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12798</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12798-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Eliseev</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Serghei</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Елисеев</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Сергей</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-15891</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-15891-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Elisovetskaya </cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Dina</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Елисовецкая</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Дина</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-23868</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-23868-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2016T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Кристман</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Диана</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>