Eficacitatea biologică a elisitorilor în combaterea bolilor prunului
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
481 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-08 22:01
SM ISO690:2012
DIACONU (DOROŞENCO), Valentina, ELISOVEŢCAIA, Dina. Eficacitatea biologică a elisitorilor în combaterea bolilor prunului. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională, Ed. ediția a IV-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2016, Ediţia IV-a, p. 77.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia IV-a, 2016
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
ediția a IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Eficacitatea biologică a elisitorilor în combaterea bolilor prunului


Pag. 77-77

Diaconu (Doroşenco) Valentina, Elisoveţcaia Dina
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

-

Cuvinte-cheie
-

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-83789</doi_batch_id>
<timestamp>1713459149</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Biotehnologii avansate – realizări şi perspective</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Eficacitatea biologică a elisitorilor &icirc;n combaterea bolilor prunului</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valentina</given_name>
<surname>Diaconu (Doroşenco)</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Dina</given_name>
<surname>Elisoveţcaia</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>77</first_page>
<last_page>77</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>