Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
773 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-29 19:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.1-053.9(478-22) (2)
Общественная и профессиональная организация здравоохранения (880)
Патология сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистые заболевания (1025)
SM ISO690:2012
NEGARĂ, Anatolie, GREJDIANU, Tudor, MARGINE, Leonid, LAVRIC, Alexandru, BADAN, Vlad, LUPAŞCU-VOLENTIR, Felicia, ŞORIC, Gabriela, MAZNIUC, Viorica. Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : Structura demografică şi calitatea potenţialului uman, 15-16 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2015, Ediția 10, pp. 128-133. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10, 2015
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 15-16 octombrie 2015

Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural

CZU: 614.2:616.1-053.9(478-22)

Pag. 128-133

Negară Anatolie, Grejdianu Tudor, Margine Leonid, Lavric Alexandru, Badan Vlad, Lupaşcu-Volentir Felicia, Şoric Gabriela, Mazniuc Viorica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2019


Rezumat

The problem addressed in this article is to analyze the situation regarding cardiovascular disease morbidity and mortality of the old population in the Republic of Moldova, to identify and to assess the impact of cardiovascular risk factors and to outline the methods and strategies for prevention in the context of primary health care.

Cuvinte-cheie
cardiovascular diseases, morbidity, mortality, risk factors, prevention

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-83661</doi_batch_id>
<timestamp>1718855333</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Creşterea economică în condiţiile globalizării</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-4000-6-0.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la v&acirc;rstnici din mediul rural</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Anatolie</given_name>
<surname>Negară</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tudor</given_name>
<surname>Grejdianu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Leonid</given_name>
<surname>Margine</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandru</given_name>
<surname>Lavric</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vlad</given_name>
<surname>Badan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Felicia</given_name>
<surname>Lupaşcu-Volentir</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Gabriela</given_name>
<surname>Şoric</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Viorica</given_name>
<surname>Mazniuc</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>128</first_page>
<last_page>133</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>