Particularitățile mixului de marketing în instituțiile de învățământ superior
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1115 172
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-14 19:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378:658.8 (1)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (2678)
Маркетинг. Сбыт. Продажа. Реализация продукции (90)
SM ISO690:2012
ŞIŞCAN, Ecaterina. Particularitățile mixului de marketing în instituțiile de învățământ superior. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 2019, nr. 2(122), pp. 116-119. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Particularitățile mixului de marketing în instituțiile de învățământ superior

Particularities of the marketing mix in higher education institutions

CZU: 378:658.8

Pag. 116-119

Şişcan Ecaterina
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 1 septembrie 2019


Rezumat

Evoluțiile recente pe piața serviciilor de învățământ superior aduc în centrul preocupărilor universităților necesitatea regândirii strategiilor de marketing utilizate. Unul dintre factorii-cheie care afectează succesul oricărui efort de marke-ting este dezvoltarea unui mix de marketing în corespundere cu nevoile și așteptările clienților potențiali. În prezenta lucrare sunt supuse analizei particularitățile aplicării mixului de marketing în instituțiile de învățământ superior.

Recent developments in the higher education market have led to the need to reconsider marketing strategies of universities. One of the key factors influencing success of any marketing effort is developing a marketing mix according to the needs and expectations of potential customers. In this paper the author analyzed the particularities of the application of the marketing mix in the higher education institutions.

Cuvinte-cheie
mix de marketing, învăţământ superior, marketing educaţional, servicii educaţionale,

marketing mix, higher education, educational marketing, educational services