Poezii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
492 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-07 17:30
SM ISO690:2012
ŞTEFĂNEŢ, Veronica. Poezii. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura, 2019, nr. 2, pp. 129-130. ISSN 2587-3695.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Poezii


Pag. 129-130

Ştefăneţ Veronica
 
 
Disponibil în IBN: 29 august 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-83200</doi_batch_id>
<timestamp>1696266070</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Dialogica, revista de studii culturale si literatura</full_title>
<issn media_type='print'>25873695</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Poezii</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Veronica</given_name>
<surname>Ştefăneţ</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>129</first_page>
<last_page>130</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>