Imaginarul literei
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
483 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
801.73+82.09 (5)
Вспомогательные филологические дисциплины (62)
Литературная критика и литературоведение (193)
SM ISO690:2012
PILCHIN, Ivan. Imaginarul literei. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura, 2019, nr. 2, pp. 127-128. ISSN 2587-3695.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Imaginarul literei

CZU: 801.73+82.09

Pag. 127-128

Pilchin Ivan
 
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
 
Disponibil în IBN: 29 august 2019


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-83199</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019-08-28</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>127</cfStartPage>
<cfISSN>2587-3695</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/83199</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Imaginarul literei</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-08-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-08-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-43523</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-08-28T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-43523</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-43523-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-08-28T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Pilkin</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ivan</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>