Procedee și tehnici de irigare a canalelor radiculare în tratamentul endodontic
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1384 134
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-09 19:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-08 (120)
Заболевания кроветворной системы, лимфатической системы и желез внутренней секреции. Эндокринные заболевания (502)
SM ISO690:2012
BORONCIUC, Cristina, CIOBANU, Lucia, CIOBANU, Sergiu. Procedee și tehnici de irigare a canalelor radiculare în tratamentul endodontic. In: Medicina stomatologică , 2019, nr. 1-2(50-51), pp. 84-92. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1-2(50-51) / 2019 / ISSN 1857-1328

Procedee și tehnici de irigare a canalelor radiculare în tratamentul endodontic

Procedures and techniques of root canal irrigation in endodontic treatment

CZU: 616.314-08

Pag. 84-92

Boronciuc Cristina, Ciobanu Lucia, Ciobanu Sergiu
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 26 august 2019


Rezumat

Succesul tratamentului endodontic, conform opiniei Dr. Herbert Schilder, considerat ca fiind fondatorul endodonției, depinde de abilitățile operatorului în cea ce privește prelucrarea mecanică și chimică a sistemului de canale radiculare și ulterior, o obturare tridimensional. Endodonțium constă dintr-un spațiu care este ușor accesibil pentru instrumentarul rotativ și manual (canalele principale) și, cum a fost confirmat de numeroase studii clinice și histologice, din spații dificil de accesat sau complet inaccesibile (delte, bucle, istmuri, canale accesorii laterale și tubuli dentinari). În particular canalele accesorii laterale se regăsesc cu o frecvență semnificativă în special în treimea apicală a rădăcinii și în furcațiile molarilor [5,9,11].

Successful endodontic treatment, according to Dr. Herbert Schilder, the founder of endodontics, depends on the abilities of the dentist to perform the mechanical and chemical root canal preparation as well as three-dimensional filling. Endodontium consists of a space that is easily reachable with rotary and manual instruments (main canals) and spaces that are difficult to access or completely inaccessible (deltas, loops, isthmuses, lateral accessory canals and dental tubes), as confirmed by numerous clinical and histological studies. Lateral accessory canals are frequently found, especially in the apical third of the root and in molars furcation.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-83057</doi_batch_id>
<timestamp>1719223111</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Medicina stomatologică </full_title>
<issn media_type='print'>18571328</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>1-2(50-51)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Procedee și tehnici de irigare a canalelor radiculare &icirc;n tratamentul endodontic</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Cristina</given_name>
<surname>Boronciuc</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lucia</given_name>
<surname>Ciobanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Sergiu</given_name>
<surname>Ciobanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>84</first_page>
<last_page>92</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>