Impactul infecției virale în inducerea variabilității caracterelor cantitative la genotipurile de tomate cu diferit grad de reactivitate la agentul viral
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
641 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-22 12:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.64:632.38:575.16 (3)
Овощеводство и декоративное садоводство (676)
Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений (943)
Общая генетика. Общая цитогенетика. Иммуногенетика. Эволюционное учение. Видообразование. Филогенез (409)
SM ISO690:2012
MĂRÎI, Liliana, ANDRONIC, Larisa, CUPCEA, Irina. Impactul infecției virale în inducerea variabilității caracterelor cantitative la genotipurile de tomate cu diferit grad de reactivitate la agentul viral. In: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective, 21-22 iunie 2019, Bălți. Balti, Republic of Moldova: Tipogr. „Indigou Color”, 2019, Ediția 3, pp. 137-142. ISBN 978-9975-3316-1-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3, 2019
Conferința "Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective"
Bălți, Moldova, 21-22 iunie 2019

Impactul infecției virale în inducerea variabilității caracterelor cantitative la genotipurile de tomate cu diferit grad de reactivitate la agentul viral

CZU: 635.64:632.38:575.16

Pag. 137-142

Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Cupcea Irina
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 21 august 2019


Rezumat

The results of the comparative analysis of the quantitative characters in the populations of the third generation (G3) from the plants infected with the Tobacco Mosaic Virus and the Tomato Aspermy Virus are presented. Five genotypes of tomatoes with different reactivity to virus infection were analyzed. A significant impact of the investigated infections has been established on the manifestation of the quantitative characters in the offspring of the infected plants. The rate of significant deviation was based on genotype and viral infection and was 14,3-63,3% relative to the control. In conformity with average values of the characters manifestation has increase or decrease trend. The association between the characters in the clusters according to their similarity, presented different position between variants derived from infected plants compared to the witness, within the genotype, as well as between the genotypes.

Cuvinte-cheie
viral infection, Quantitative, variability, susceptibility, resistance, clustering

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-82902</doi_batch_id>
<timestamp>1701369103</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-3316-1-6</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Impactul infecției virale &icirc;n inducerea variabilității caracterelor cantitative la genotipurile de tomate cu diferit grad de reactivitate la agentul viral</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Liliana</given_name>
<surname>Mărîi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Larisa</given_name>
<surname>Andronic</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Irina</given_name>
<surname>Cupcea</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>137</first_page>
<last_page>142</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>