Вывод формулы площади любого четырёхугольника
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
558 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-12-15 11:49
SM ISO690:2012
CHISLEACOVA, Lina. Вывод формулы площади любого четырёхугольника. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2008, nr. 5(15), pp. 206-209. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Вывод формулы площади любого четырёхугольника

Pag. 206-209

Chisleacova Lina
 
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2013


Rezumat

În prezenta lucrare este dată deducţia formulei suprafeţei oricărui pătrat convex, pe care o putem denumi analog al formulei lui Gheron, luând în consideraţie unele afinităţi exterioare. Aplicarea formulei deduse la lecţiile de geometrie pentru rezolvarea problemelor ar fi mai comodă şi raţională.

This work is a conclusion of formula square of amy convexity quadrangle , which can be named analogy formula of Geron, taking into account outward likeness. Using infering formula at the geometry lessons to do geometry seems, it would be more convenient and rational.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-8252</cfResPublId>
<cfResPublDate>2008-11-01</cfResPublDate>
<cfVol>15</cfVol>
<cfIssue>5</cfIssue>
<cfStartPage>206</cfStartPage>
<cfISSN>1857-2103</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/8252</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Вывод формулы площади любого четырёхугольника</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>În prezenta lucrare este dată deducţia formulei suprafeţei oricărui pătrat convex, pe care o putem denumi analog al formulei lui Gheron, luând în consideraţie unele afinităţi exterioare. Aplicarea formulei deduse la lecţiile de geometrie pentru rezolvarea problemelor ar fi mai comodă şi raţională.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>This work is a conclusion of formula square of amy convexity quadrangle , which can be named analogy formula of Geron, taking into account outward likeness. Using infering formula at the geometry lessons to do geometry seems, it would be more convenient and rational.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-11-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-11-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-30933</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-11-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-30933</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-30933-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2008-11-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chisleacova</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>