Modele de eficientizare a acţiunii muzical-artistice a elevului
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
815 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-22 00:38
SM ISO690:2012
BABII, Vladimir. Modele de eficientizare a acţiunii muzical-artistice a elevului . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2008, nr. 5(15), pp. 198-202. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Modele de eficientizare a acţiunii muzical-artistice a elevului

Pag. 198-202

Babii Vladimir
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The current article presents a group of behaviour’s models which are factors into efficiency of the children’s musical-artistic action: symbolist-artistic; of internal/external influence; of easy behaviour; impact of awaiting effect.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Modele de eficientizare a acţiunii muzical-artistice a elevului
">
<meta name="citation_author" content="Babii Vladimir">
<meta name="citation_publication_date" content="2008/11/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) ">
<meta name="citation_volume" content="15">
<meta name="citation_issue" content="5">
<meta name="citation_firstpage" content="198">
<meta name="citation_lastpage" content="202">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/41%20Modele%20de%20eficientizare%20a%20actiunii%20muzical_artistice%20a%20elevului.pdf">