Особенности развития произвольности у дошкольников
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
770 31
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-20 11:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.24 (65)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (2154)
SM ISO690:2012
РАКУ, Жанна, МУЛЬКО, Юлия. Особенности развития произвольности у дошкольников. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială , 2019, nr. 2(55), pp. 124-133. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 2(55) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Особенности развития произвольности у дошкольников

The characteristics of voluntarity in preschoolers

Particularităţile dezvoltării voluntarităţii la preşcolari

CZU: 373.24

Pag. 124-133

Раку Жанна, Мулько Юлия
 
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
 
Disponibil în IBN: 6 august 2019


Rezumat

В статье изложены результаты изучения развития произвольности у дошкольников. В исследовании получена положительная динамика формирования компонентов произвольности, таких как произвольное внимание, принятие задачи, ориентация на образец в процессе работы, умение его скопировать и работать по правилам от младшего к старшему дошкольному возрасту. Выявлены особенности уровней произвольности у мальчиков и девочек.

The article presents the results of studying the development of voluntarity at preschool children. The study reflects the positive changes in the development of components of voluntarity: voluntary attention, task acceptance, orientation upon example during the activities and the ability to copy it and work in accordance with the rule from the earliest preschool age to later preschool age. The characteristic of voluntarity in boys and girls are revealed

Articolul prezintă rezultatele studiului voluntarităţii la preşcolari. Cercetarea evidențiază o dezvoltare pozitivă a componentelor voluntarităţii: atenţia voluntară, acceptarea sarcinilor, orientarea la exemplu în timpul activităţii, priceperea de a copia un exemplu şi de a lucra în conformitate cu regulile de la preşcolaritatea mică spre cea mare. De asemenea au fost evidenţiate caracteristicele voluntarităţii la băieţi şi fete.

Cuvinte-cheie
произвольность, дошкольник, произвольное внимание, ориентация на образец, принятие задачи,

voluntarity, preschooler, voluntary attention orientated upon example, task acceptance,

voluntaritate, preşcolar, atenție voluntară la orientarea spre exemplu, acceptarea sarcinilor