Unele aspecte cu privire la trăsăturile/semnele infractorului în criminologie și dreptul penal
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
299 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-16 15:11
SM ISO690:2012
FAIGHER, Anatolie. Unele aspecte cu privire la trăsăturile/semnele infractorului în criminologie și dreptul penal. In: Traditie și inovare în cercetarea științifică . Ediția 7, 12 octombrie 2017, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 137-141. ISBN 978-9975-50-225-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2017

Unele aspecte cu privire la trăsăturile/semnele infractorului în criminologie și dreptul penal


Pag. 137-141

Faigher Anatolie
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 25 iulie 2019


Rezumat

The definition and outlining of the offender is important because, on the one hand, it is necessary to know which people are talking about, and on the other hand, the notion of offender in criminology must be clearly delineated by the notion of offender in criminal law. Taking into consideration that sometimes in the specialty literature it is mentioned that bet-ween the notion of offender and the notion of perpetrator can not be a sign of equality, in this scientific article the author has tried to prove the differences and similarities between the notions of "the subject of the offense" and the "personality of the offender".

Cuvinte-cheie
Offender, subject of crime, personality of perpetrator, perpetrator