Acțiunea unor culturi microbiene și produse cuprice asupra Erwinia Amylovora în condiții in vitro
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
508 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-15 23:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[579.6+578]:57.085+632.937 (1)
Прикладная микробиология (324)
Вирусология (310)
Биологическая техника, экспериментальные методы и оборудование в целом (171)
Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений (818)
SM ISO690:2012
MAGHER, Maria; LEMANOVA, Natalia; VOLOŞCIUC, Leonid. Acțiunea unor culturi microbiene și produse cuprice asupra Erwinia Amylovora în condiții in vitro. In: Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică. 10-12 decembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign“, 2018, pp. 220-223.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică 2018
Conferința "Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele integrate de gestionare a dăunătorilor"
Chişinău, Moldova, 10-12 decembrie 2018

Acțiunea unor culturi microbiene și produse cuprice asupra Erwinia Amylovora în condiții in vitro

CZU: [579.6+578]:57.085+632.937

Pag. 220-223

Magher Maria, Lemanova Natalia, Voloşciuc Leonid
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 22 iulie 2019


Rezumat

Fire blight, a highly destructive disease of several members of the rose family, is caused by the bacterium Erwinia amylovora. In this study, antagonist activities of 4 epiphytic bacterial isolates and three copper products against Erwinia amylovora were evaluated under laboratory conditions. In the in vitro trial the most effective antagonist was P. aureofaciens CNMN–PsB-05, while the least effective was P. putida CNMN–BsB-06. Copper products that inhibited growth of the phytopathogen on the agar medium were Bouillie Bordelaise (copper sulphate neutralized with Ca, 770 g/kg) and Kocide 2000 (copper hydroxide, 538 g/kg).

Cuvinte-cheie
fire blihgt, Erwinia amylovora, biocontrol agents, copper products