Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor legate de insolvabilitate
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
87 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-01 23:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.535 (6)
Преступления против общественных устоев, нравственности и семьи (208)
SM ISO690:2012
URSU, Vera. Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor legate de insolvabilitate. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), pp. 13-17. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X

Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor legate de insolvabilitate

The generic legal object and the special legal object of the offences Concerning insolvency


CZU: 343.535
Pag. 13-17

Ursu Vera
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2019


Rezumat

În prezentul demers ştiinţific se pune în discuţie obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute la art.252 şi 253 CP RM. Astfel, este identificat obiectul juridic general, obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al acestor infracţiuni. Pe de altă parte, autorul concluzionează că obiectul juridic special al infracţiunilor legate de insolvabilitate prezintă o importanţă majoră pentru calificarea corectă a faptelor, deoarece datorită acestuia poate fi determinată gravitatea infracţiunii comise şi gradul de pericol al acesteia.

In the carried out study is put in question legal object of offences provided by articles 252 and 253 PC RM. Thus, general legal object, generic legal object and specific legal object is identified. Secondly, the authore argues that the specific legal object of the offences concerning insolvency show great importance for proper definition of the offences, because due to it can be determined seriousness of the offense committed and the degree of danger of hers.

Cuvinte-cheie
obiect juridic, infracţiuni legate de insolvabilitate, insolvabilitate fictivă, insolvabilitate intenţionată, relaţii sociale, debitor, creditor,

legal object, concerning insolvency, deliberate insolvency, fictitious insolvency, social relations, creditor, debtor