Decalogul – lege divină universală fundamentală:  reflecții normativ–doctrinare în dreptul intern român și  în dreptul internațional public
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
249 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-17 09:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342+341.1/.8]:211 (1)
Государственное право. Конституционное право. Административное право (2173)
Право международных политических и административно-правовых учреждений (189)
Юридические лица и предметы международного права (902)
Международное военное право (1651)
Международное уголовное право (2486)
Международный арбитраж. Международное судопроизводство (3414)
Дипломатическое право. Посольское право (4364)
Консульское право (5315)
Доисторические и примитивные религии (17)
SM ISO690:2012
PETRE, Andrei. Decalogul – lege divină universală fundamentală:  reflecții normativ–doctrinare în dreptul intern român și  în dreptul internațional public. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 8(128), pp. 169-182. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Decalogul – lege divină universală fundamentală:  reflecții normativ–doctrinare în dreptul intern român și  în dreptul internațional public

Decalogue – the fundamental universal divine law: the doctrinar–normative  reflections in domestic romanian law and in public international law


CZU: [342+341.1/.8]:211
Pag. 169-182

Petre Andrei
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2019


Rezumat

În acest articol relatăm despre Decalog ca despre o lege fundamentală. Cele 10 porunci sunt reflectate în dreptul intern, și anume – în dreptul constituțional. Totodată, ele sunt reflectate și în dreptul internațional public: crime de război, crime contra păcii, crime contra umanității, crime de agresiune, genocidul.

In this article i have related about Decalogue as a fundamental law. The Ten Commandments are reflected in domestic law namely: in constitutional law, in family law, in criminal law. Also the ten commandments are reflected in the international public law, war crimes, peace crimes, crimes against humanity, aggression crimes, genocide.

Cuvinte-cheie
lege, drept constituţional, drept penal, decalog, crime, drept internațional, drept internaţional public, dreptul familiei,

law, constituţional, law, decalogue, crimes, criminal law, domestic law, public international law, family law