Compusii coordinativi ai unor metale 3d cu saliciliden-4-alil-s-benzilizotiosemicarbazida
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
87 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-28 10:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
541.49:546.56 (3)
Химия. Кристаллография. Минералогия (1014)
Неорганическая химия (193)
SM ISO690:2012
GRADISTEANU, Maria. Compusii coordinativi ai unor metale 3d cu saliciliden-4-alil-s-benzilizotiosemicarbazida. In: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeştiȘtiințe ale naturii și exacte. 25-27 aprilie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2018, pp. 53-55. ISBN 978-9975-71-990-2..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti 2018
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti"
Chișinău, Moldova, 25-27 aprilie 2018

Compusii coordinativi ai unor metale 3d cu saliciliden-4-alil-s-benzilizotiosemicarbazida


CZU: 541.49:546.56
Pag. 53-55

Gradisteanu Maria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-80067</doi_batch_id>
<timestamp>1606483895</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-71-990-2.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Compusii coordinativi ai unor metale 3d cu saliciliden-4-alil-s-benzilizotiosemicarbazida</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Gradisteanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>53</first_page>
<last_page>55</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>