Monitoringul fitosanitar a culturii porumbului în agroecosisteme antropizate în vederea depistării organismelor nocive
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
374 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-20 12:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.15:632.913 (1)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (575)
Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений (810)
SM ISO690:2012
TROPOŢEL, Dina; IURCU-STRĂISTARU, Elena. Monitoringul fitosanitar a culturii porumbului în agroecosisteme antropizate în vederea depistării organismelor nocive. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor. Vol. 36 (2), 27 septembrie 2013, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2013, pp. 273-276. ISBN 978-9975-64-249-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2), 2013
Simpozionul "Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective"
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013

Monitoringul fitosanitar a culturii porumbului în agroecosisteme antropizate în vederea depistării organismelor nocive

CZU: 633.15:632.913

Pag. 273-276

Tropoţel Dina1, Iurcu-Străistaru Elena2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 23 iunie 2019


Rezumat

A biological and phytosanitary monitoring was performed in the corn plantations in order to record diseases, fitofags and noxious weeds that harm the biological and agricultural corn production in Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
corn plantations, screening, disease, phytophagous, Weeds, phytosanitary control