Elemente de fizică într-o logică a socialului (variații din postulatica lui Ștefan Lupașcu)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
673 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-20 01:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
164 (66)
Логика. Эпистимология. Теория познания. Методология и логика науки (159)
SM ISO690:2012
CALARAȘ, Arcadii. Elemente de fizică într-o logică a socialului (variații din postulatica lui Ștefan Lupașcu). In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2017, nr. 2(174), pp. 219-228. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294

Elemente de fizică într-o logică a socialului (variații din postulatica lui Ștefan Lupașcu)

Physical elements in a logic of social (variations in the postulate of Stefan Lupascu)

CZU: 164

Pag. 219-228

Calaraș Arcadii
 
Institutul de Istorie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2019


Rezumat

Necesitatea înțelegerii relațiilor sociale prin surprinderea contradicțiilor indispensabile ale acelor procese în care relațiile sociale se manifestă poate fi ilustrată prin multiple exemple ce denotă polivalența motivațiilor unor astfel de relații și procese, dar și contrarietatea impactului acestora asupra indivizilor angajați. Vom încerca să arătăm că într-o logică care își găsește confirmare multidisciplinară, pe care Ștefan Lupașcu o prezintă ca logică dinamică a contradictoriului, am putea obține o deschidere către „cuantizarea” realității sociale: identificarea acelor zone de confluență a individualului și socialului unde individualul nu dispare, nu se omogenizează în social, dar își păstrează propria sa identitate, astfel că și socialul, rămânând total diferit de individual, asigură acea realitate de identificare și diferențiere concomitentă a individualului.

The need to understand social relations by capturing the indispensable contradictions of those processes in which social relations are manifested, can be illustrated by numerous examples, denoting motivations’ versatility of such relationships and processes, as well as their contrariety impact on the involved individuals. We will try to prove that in a logic that finds multidisciplinary confirmation, represented by Ștefan Lupașcu as the dynamic logic of contradictory, we could get an opening to the „quantization” of social reality: the identification of those areas of confluence of the individual and social, where the individual does not disappear, does not get homogenized into the social, but retains its own identity, so that the social, remaining totally different from the individual, ensures that reality of concurrent identification and differentiation of the individual.

Cuvinte-cheie
confluență, dinamism, microfizică, identificare-diversificare, individualitate socială, omogenitate-eterogenitate, relaționare „cuantificată”, logica asumării contrariului, transdisciplinaritate,

confluence, dynamism, microphysical, identification-diversification, social individuality, homogeneity- heterogeneousness, relationship „quantified”, the logic of taking over its opposite, transdisciplinarity