Brandingul personal ca dimensiune a succesului profesional al cadrelor didactice
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
836 45
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-14 14:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091 (509)
Организация обучения (563)
SM ISO690:2012
TINTIUC, Tatiana. Brandingul personal ca dimensiune a succesului profesional al cadrelor didactice. In: Vector European, 2019, nr. 2, pp. 178-181. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Brandingul personal ca dimensiune a succesului profesional al cadrelor didactice

Personal branding as a dimension of the professional success of teaching education

CZU: 37.091

Pag. 178-181

Tintiuc Tatiana
 
Institutul de Formare Continuă
 
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

În acest articol, intenţionăm să valorificăm două concepte: branding personal şi succes profesional, abordate în contextul activităţii, comportamentului, personalităţii şi imaginii cadrului didactic. Concurenţa acerbă implică cunoaştere, pregătire profesională solidă, calificare standardizată, muncă şi produse/servicii de calitate în toate domeniile vieţii ceea ce implică în circuitul dezbaterilor aceste deziderate într-o lume în schimbare şi a competiţiei. În această perspectivă este supusă unei regândiri complexe educaţia de toate vârstele şi formarea profesională, respectiv, curriculumul şcolar şi cel universitar centrate în prezent pe formare de competenţe, asigurare de succes profesio-nal, dar pe o educaţie de calitate.

In this article, we intend to capitalize on two concepts: personal branding and professional success, approached in the context of the teacher's activity, behavior, personality and image. In this respect, we mention that fierce competition involves knowledge, solid professional training, standardized qualification, work and quality products / services in all areas of life, which implies in the course of the debate these desiderata in a changing world and competition. In this perspective, all age and vocational education, namely the school curriculum and the university curriculum, which are currently centered on competence training, professional success insurance, but on quality education, are subject to complex rethinking

Cuvinte-cheie
cadrul didactic, competenţă, performanţă, calitate, eficienţă, branding personal, succes profesional,

competence, professional success, performance, Quality, efficiency, personal branding