Esența economică și tipologia strategiilor operaționale ale întreprinderii din industria farmaceutică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
96 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-25 15:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.1 (90)
Фармация. Аптечное дело (90)
SM ISO690:2012
BARBILIAN, Gh. Adrian; RUSU, Vasilica. Esența economică și tipologia strategiilor operaționale ale întreprinderii din industria farmaceutică. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 73-81. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Esența economică și tipologia strategiilor operaționale ale întreprinderii din industria farmaceutică

Economic essence and typology of the operational strategies of the enterprise in the pharmaceutical industry


CZU: 615.1
Pag. 73-81

Barbilian Gh. Adrian1, Rusu Vasilica2
 
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“,
2 Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale din România
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

Una dintre cele mai importante condiții pentru prosperitatea economiei naționale este eficiența ridicată a proceselor de producție, ceea ce implică utilizarea rațională a resurselor, îmbunătățirea proceselor operaționale, pla-nificare strategică, operațiuni, cu considerarea incertitudinilor, îmbunătățirii calității și competitivității produselor.

One of the most important conditions for the prosperity of the national economy is the high efficiency of production processes, which implies rational use of resources, improvement of operational processes, strategic plan-ning, operations, considering uncertainties, improving the quality and competitiveness of products.

Cuvinte-cheie
procesele operaționale, supravieţuirea, management de producție, management operațional, strategie,

operational processes, survival, production management, operational management, strategy