Politica de extindere a Uniunii Europene şi politica europeană de vecinatate
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
569 28
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-04 14:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327 (1305)
Международные отношения. Мировая политика. Внешняя политика (1239)
SM ISO690:2012
FRUNZE, Ion; TICU, Ioan. Politica de extindere a Uniunii Europene şi politica europeană de vecinatate. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 30-34. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Politica de extindere a Uniunii Europene şi politica europeană de vecinatate

European union extension policy and european neighborhood policy

CZU: 327

Pag. 30-34

Frunze Ion1, Ticu Ioan21
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Iași
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2019


Rezumat

Necesitatea extinderii UE în continuare este deseori privită ca un proces de asimilare a noi forţe, care să con-tribuie la formarea unei entităţi puternice pe arena mondială, prin populaţie, potenţial economic şi piaţă de desface-re, cât şi capacitatea de apărare şi soluţionare a diferitelor probleme nu doar a acestei entităţi şi la nivel global.

The need for further EU enlargement is often seen as a process of assimilation of new forces that contribute to the formation of a strong entity in the global arena, population, economic potential and market, as well as the ability to defend and solve different problems only this entity and globally.

Cuvinte-cheie
Uniunea Europeană, Comisia Europeană, decizie, politică, candidat, țară candidată, negocieri, extinderea, etc,

European Union, European Commission, decision, policy, candidate, candidate country, nego-tiations, extension, etc