Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
70 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9+316.334.2 (1)
Психология (1018)
Социальная структура. Общество как социальная система (509)
SM ISO690:2012
GHIBAN, Alina-Mihaela. Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională. In: Vector European. 2018, nr. 1, pp. 120-125. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională

The skills of psychologist specialized in occupational and organizational psychology


CZU: 159.9+316.334.2
Pag. 120-125

Ghiban Alina-Mihaela
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2019


Rezumat

Acest articol se bazează pe documente de lucru al APIO [Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională] şi încearcă să reliefeze competenţele minim obligatorii ale psihologilor care lucrează în domeniul psihologiei muncii şi organizaţională şi importanţa sistemului de certificări transfrontaliere

This article is based on working documents of the AIOP [Association of Industrial and Organizational Psychology] and seeks to highlight the minimum obligatory skills of psychologists working in the field of work and organizational psychology and the importance of the cross-border certification system.

Cuvinte-cheie
psihologie organizațională, asociația de psihologie industrială și organizațională,

psychoologists woeking, Association of Industrial and Organizational Psychology

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Peltec, A.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ivanov, V.M.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul de Cardiologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ivanov, V.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul de Medicină Urgentă, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Pereteatco, A.</creatorName>
<affiliation>Spitalul Clinic Central Feroviar, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Bodrug, I.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul de Cardiologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Bodrug, R.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul de Cardiologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Popovici, M.I.</creatorName>
<affiliation>IMSP Institutul de Cardiologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Dumbrava, V.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Are oare scorul ultrasonografic pentru
diagnosticul noninvaziv al steatozei hepatice alcoolice o valoare predictivă pentru sindromul metabolic?
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2012</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Steatoza hepatică alcoolică</subject>
<subject>sindromul
metabolic</subject>
<subject>diagnostic ultrasonografic</subject>
<subject>scorul ultrasonografic</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2012-12-04</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Introducere. Steatoza hepatică nonalcoolică este strâns asociată cu sindromul metabolic, dar nu este clar cum se asociază steatoza alcoolică cu sindromul metabolic. Scopul. Am evaluat asocierea dintre sindromul metabolic şi severitatea steatozei hepatice cu un sistem de scorificare a rezultatelor ultrasonografice. Metode. În studiul au fost incluşi 36 de pacienţi, care au fost selectaţi din două clinici de Cardiologie şi una de Gastroenterologie şi Hepatologie. Am scorifi cat rezultatele ultrasonografice de la 0
la 6 puncte şi am evaluat corelarea cu toate componentele
sindromului metabolic. Rezultate. Sindromul metabolic a fost diagnosticat la 17 (47%) din 36 de subiecţi. Scorul nu a corelat сu prezenţa sindromului metabolic. Gradul de asociere între scorul ultrasonografic şi prezenţa sindromului metabolic, calculat prin corelarea Spearman (rho [ρ]) a fost de 0,5. Concluzii. Sistemul de scorificare a rezultatelor ecografiei abdominale ar putea oferi informaţii exacte despre prezenţa steatozei hepatice, dar nu şi a sindromului metabolic, la pacienţi care consumă mai mult de 50 ml de
alcool pe zi.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Background: Nonalcoholic fatty liver disease is closely associated with the metabolic syndrome, but it is unclear how alcoholic steatosis is associated with metabolic syndrome. Aim: We evaluated the association among the metabolic syndrome, and the severity of fatty liver with a scoring system of ultrasonographic findings. Methods: Subjects consisted of 36 patients who were selected from
two clinics of Cardiology and one of Gastroenterology and Hepatology. We scored the ultrasonographic findings from 0 to 6 points and evaluated the correlation with all components of the metabolic syndrome. Results: The metabolic syndrome was diagnosed in 17 (47%) of 36 subjects. The score didn’t correlate with components of the metabolic syndrome. The degree of association between the score and presence of metabolic syndrome using rank correlation
(Spearman’s rho [ρ]) was 0,5. Conclusions: The scoring system with abdominal ultrasonography could provide accurate information about hepatic steatosis, but not about the metabolic syndrome in case of administration more than 50 ml of alcohol per day.</description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Введение. Жировой неалкогольный гепатоз тесно связан с метаболическим синдромом, но неясно, как алкогольный гепатоз связан с метаболическим синдромом. Цели. Мы исследовали взаимосвязь между метаболическим синдромом и степенью выраженности жировой дистрофии печени, оцененной с использованием ультразвукового исследований. Методы. В исследование были включены 36 пациентов, которые были
отобраны из двух кардиологических и одной гастроэнтерологической и гепатологической клиники. Мы рассчитали данные ультразвукового исследования по шкале от 0 до 6 баллов и оценили наличие корреляции
этой шкалы со всеми компонентами метаболического синдрома. Результаты. Метаболический синдром был диагностирован у 17 (47%) из 36 пациентов. Ультрозвуковая шкала не коррелировала с компонентами метаболического синдрома. Используя ранговую корреляцию Spearman [ρ], не удалось обнаружить корреляцию между ультрозвуковой шкалой и наличием метаболического синдрома (ρ = 0,5). Выводы. Ультрозвуковая
шкала может предоставить точную информацию о наличии стеатоза печени, не позволяя оценить наличие метаболического синдрома у пациентов употребляющих более 50 мл алкоголя в день.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>